Last ned kontrakt

pdf doc odt

Stall Alfa tilbyr inseminering med fersk sæd fra våre hingster.

Hoppen oppstalles hos hingsteholder på hoppeeiers/leiers eget ansvar. Hingsteholder svarer ikke for skade eller sykdom som hoppen eller føllet kan få under oppstalling / utegang / inseminering. Hingsteholder gir stell og tar vare på din hoppe / føll på beste måte. Hoppene oppstalles i bokser og med daglig utslipp i paddock eller på beite.

Pris: kr 4000,- + kr 5000,- ved 90 dagers drektighet

Alle priser er ekslusiv 25% mva.

1. del av bedekningsavgiften betales ved avhenting av hoppen.
2. del av bedekningsavgiften faktureres automatisk 90 dager etter ferdig inseminering, hvis ikke StallAlfa mottar negativ drektighetsattest fra hoppeeiers dyrlege.
Tjenester som inseminering, folikkelkontroll, drektighetsundersøkelse og eventuell annen veterinærbehandling faktureres i tillegg.

Oppstalling koster kr 120.- pr døgn, kr 140.- pr døgn for hopper med føll. Kr 60.- pr døgn for beite. Veterinæren sender egen spesifisert faktura til hoppeeier.

Transportsæd

Sæd kan bestilles mandag, onsdag og fredag på telefon 61 18 17 16 / 97 71 68 20 / 41 20 95 76 innen kl 20.00 dagen før. Bedekningskontrakten skal være returnert og 1.del av bedekningsavgiften skal være betalt før bestilling av sæd. All sending av sæd skjer på hoppeeiers regning og risiko. Preparering og pakking koster kr 700.- pr gang (hvorav kr 400,- faktureres av veterinær). Videre transport avtales individuelt med hoppeeier. Hoppeeier må selv bekoste transport, inseminering av hoppen og alle andre eventuelle utgifter. 2. del av bedekningsavgiften faktureres automatisk etter 90 dager hvis ikke Stall Alfa mottar negativ drektighetsattest fra hoppeeiers dyrlege.

Alle priser er ekskl. 25% mva.

Hingsten kan vises etter nærmere avtale med hingsteholder.

Stall Alfas Hingstestasjon begynner bedekningssesongen 30. april og avslutter 15. august. Springseddel sendes hoppeeier når alle utgifter er betalt. Stasjonsveterinærer er: Sjur Ødegaard og Tore Kvam